ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
УРОЦИ И ТЕСТОВЕ ЗА 5 КЛАС

Измерване на температура (лабораторно упражнение)

УРОК 8

 1