nature 1 УРОК 7
  104           1


    Измерването на температурата на въздуха представлява интерес за почти всеки човек. Температурата на телата и измерването ѝ е важен въпрос за науката и за нашето всекидневие.


1. Какво е температура на телата?


   От опит знаем, че едни тела могат да бъдат по-топли, а други – по-студени.

   Ако напълним с вода три еднакви по обем съда – единия със загрята вода, втория – с вода от хладилника, и третия – с вода от чешмата, чрез докосване с ръка можем да установим в кой съд водата е по-топла и в кой – по-студена.


   Температурата характеризира степента на нагрятост на телата.


   Температурата се бележи с латинската буква Т. Единицата за температура е градус Целзий (°C).

   Точното определяне на температурата е много важно за лекаря, за да следи развитието на заболяването; за работника, за да изработи материали с необходимите качества; за работещия в селското стопанство, за да отгледа добра реколта.

   Нашите усещания за топло и студено са субективни и не можем да ги използваме за определяне температурата на телата.


Опит:        Да потопим едната си ръка във вода с лед, а другата – в гореща вода.


След това да поставим и двете си ръце във вода със стайна температура. Първата ни ръка ще почувства водата като топла, а за другата тя ще е студена. Затова температурата се измерва със специални уреди, наречени термометри.


2. Термометри


   Устройствата, който мерят температура, наричаме термометри.
   Най-често срещаните термометри имат резервоарче с оцветена течност – обикновено спирт. От резервоарчето излиза тънка стъклена тръбичка. От двете страни на тръбичката е разположена температурна ска̀ла, разграфена в градуси Целзий.

   При повишаване на температурата течността се разширява и се увеличава дължината ѝ в тръбичката, а при понижаване на температурата дължината намалява. Температурата се измерва по делението, до което достига течността в тръбичката. В практиката се използват спиртни термометри, с които се измерват температури до минус 115 °C. В миналото са се използвали живачни термометри (живакът замръзва при минус 39 °C). Те вече не се употребяват, защото живачните па̀ри са опасни за здравето.
   Във всекидневието все по-често се използват електронни термометри. С тях се измерват температури в широки граници – от минус 200 °C до плюс 1500 °C.
   Термометрите се различават по устройството си, по принципа си на действие и по начина на измерване на температурата.


3. Как се градуира термометър?


   Единицата за температура носи името на шведския физик Андерс Целзий.
Той поставял живачен термометър в съд с топящ се лед и в съд с кипяща вода. Опитно е установено, че докато ледът се топи, живакът в тръбичката застава на едно и също място. Тази температура е приета за 0 градуса. За 100 градуса е приета точката, до която достига живакът, когато водата кипи.


Разстоянието между двете точки е разделено на 100 равни части и са нанесени съответните деления. Такива деления са нанесени и под нулата и над 100. Температури под 0 °C, се приемат като отрицателни и пред цифрата се пише знакът "–".