nature 1 УРОК 6
  68           4


    Повечето тела са изградени от атоми или от молекули. Между градивните частици на веществата има разстояния, които са различни по големина в газовете, течностите и твърдите тела.

1. Дифузия


   Ако внесем в стаята свежи цветя, веднага усещаме приятния им мирис. Също така, капка парфюм много бързо изпълва с аромат цялата стая.


Опит:     Нека да поставим няколко кристалчета йод или капки йодна тинктура на загрятото дъно на стъклен цилиндър. Йодът се изпарява и над дъното се образува кафяв облак от йодни па̀ри.
дифузия
   След няколко минути целия цилиндър се оцветява. Опитът показва, че молекулите на йода и молекулите на ароматните вещества на цветята и парфюма, се движат във всички посоки и са проникнали между молекулите на въздуха.


Явлението на взаимно проникване на веществата от едно в друго без външна намеса се нарича дифузия.


Опит:     С три дълги пипети да поставим на дъното на стъклен цилиндър с вода мастило с три различни цвята, синьо, лилаво и жълто.

дифузия в течност

   В началото над дъното се оформят малки "облачета", оцветени от мастилото в синьо, лилаво и жълто. Над тях водата е прозрачна. След време мастилените капки оцветяват все повече водата и се разпространяват във всички посоки.    Това показва, че градивните частици на мастилото са се придвижили (включително и нагоре) и са проникнали между молекулите на водата, и обратно.

   Дифузията при течностите протича по-бавно, отколкото при газовете.


   Възможна е дифузия и при твърди тела, например между силициева и златна пластинка. Дифузията протича много по-бавно отколкото при течностите. След няколко години се наблюдава взаимно проникване на златото и силиция.


   Знаем, че захарта се разтваря по-бързо в горещ чай, отколкото в студена вода. С повишаване на температурата молекулите на водата и захарта увеличават скоростта си и дифузията протича по-бързо.


2. Какво показва дифузията?


    Дифузията показва, че:
  • между градивните частици има разстояния;
  • градивните частици на веществото се движат непрестанно във всички посоки;
  • при по-висока температура частиците се движат по-бързо (с по-голяма скорост);


3. Движение на градивните частици в твърдо, течно и газообразно състояние на веществото

   Дифузията протича най-бързо при газовете. Между градивните частици на газовете има голямо разстояние и силите на привличане са много слаби. Молекулите на газовете се движат с огромни скорости, удрят се една в друга и така променят посоката си на движение.
хаотично


   Дифузията протича най-бавно при твърдите тела. Градивните частици са плътно подредени, привличането между тях е много силно и те само трептят около определено положение, което не променят.


   Градивните частици на течностите не са така свободни, както при газовете, но и силите на привличане между тях не са толкова големи, както при твърдите тела. Молекулите на течностите трептят около дадено определено положение в продължение на много кратко време, след което го променят. Казваме, че течностите имат свойството да текат.


4. Дифузията в природата


   На дифузията се дължи равномерното разпределение на газовете във въздуха и на солите в моретата и океаните. Проникването на кислорода от въздуха във водата е от голямо значение за живота на рибите и водораслите.
   Благодарение на дифузията хората и животните получават от кръвта кислород и хранителни вещества.
   Вредните газове от производството чрез дифузия се смесват с въздуха и водата, което води до замърсяване на околната среда.