nature 1 УРОК 4
  71            2


Цел:

   Измерете масата на твърди тела и на течности.


Необходими материали:

   Везни, теглилки, пинсета, дървени и метални топчета с еднакви и с различни размери, чаши за вода и за чай, вода, топка.


Правила за работа с везни:

   За да получите верни резултати при работа с везни, трябва да спазвате следните правила:

 • Везната трябва да е поставена в хоризонтално положение така, че когато блюдата са празни, показалецът да сочи "0".
везна
 • Поставете тялото, чиято маса ще определите в лявото блюдо, а теглилките - в дясното, докато показалецът се установи на "0".
 • Малките теглилки поставяйте върху блюдото, като използвате пинсета.
 • При всяко измерване отчитайте резултата, след като везните се уравновесят.
 • Измерваната маса на тялото е сума от масите на теглилките.
 • Резултатите от измерванията нанасяйте в таблицата в тетрадките си.
таблицаЗадача 1

    Измерете масата на твърди тела.
везна
 •    Измерете последователно масите на дървено и на метално тяло с еднакви размери.
 •    Измерете последователно масите на две дървени кубчета с различни размери. сравнете масите им.
 •    Кое топче има по-голяма маса - дървеното или металното (двете са с еднакъв обем)?
 •    Кое дървено кубче има по-голяма маса - малкото или голямото?Задача 2

    Измерете масата на течности.
везна
 •    Претеглете празна чаша.
  Отчетете с теглилките масата ѝ m1. Данните от измерванията нанесете в тетрадките си.
 •    Налейте в чашата вода и я претеглете. Отчетете с теглилките масата ѝ m2. Данните от измерванията нанесете в тетрадките си.
 •    Намерете масата на водата. Тя е равна на разликата между масата на пълната чаша с вода и масата на празната чаша:
  m = m2 - m1 .Задача 3

    Проверете дали масата на едно тяло е сбор от масите на отделните му части.
везна и ябълка


 •    Сложете ябълка или друг плод в лявото блюдо на везните.
 •  Поставете в дясното блюдо теглилки, докато везните се уравновесят.
 •    Попълнете в таблицата в тетрадките си резултатите от всички измервания.

 • везна и ябълка
 •    Запишете масата на измереното тяло.
 •    Разделете плода на две части.
 •    Сложете всяко парче поотделно в лявото блюдо и измерете масата му.
 •    Запишете масите им в таблицата в тетрадките си.
 •    Съберете масите на двете парчета и ги сравнете с измерената маса на целия плод.
 •    Направете изводи и ги запишете в тетрадките си.