nature 1 УРОК 2
  153           0


Цел:

   Определяне обема на течности и твърди тела с помощта на мерителен цилиндър.


Необходими материали:

   Мерителни цилиндри с различен обхват, мензури, чаши, преливен съд, вода, картофи и метални топчета.


Задача 1

    Запознаване със ска̀лата на мерителен цилиндър и на мензура.

   Мензурата е цилиндричен лабораторен съд за измерване на обем течност. Всяка маркирана линия върху цилиндъра обозначава количеството течност, която се измерва.

   Мерителният цилиндър е прозрачен цилиндричен съд с вертикална ска̀ла.
мерителен цилиндър

       Това е обхватът на мерителния цилиндър, или максималният обем течност, който може да се измери с него.

   За тази цел запишете в тетрадките си две съседни деления с означени обеми (две съседни най-дълги чертички) От по-големия обем извадете по-малкия - това е тяхната разлика. След това полученото число го разделете на броя на деленията между тях. Частното е стойността на обема, съответстващ на едно ска̀лно деление.


Задача 2

   Определяне обема (вместимостта) на съд.
       За правилното определяне на обема е необходимо очите ви да са на една и съща височина с водната повърхност.  
 • Вместимостта на чашата е равна на обема на прелятата вода.

 • Нанесете резултатите в тетрадките си.

 • obem   
 • Повторете опита, за да определите вместимостта на чаша за чай.


Задача 3

   Определяне обема на тяло с мерителен цилиндър.
   
 • Налейте вода в мерителния цилиндър.
 •    Отчетете по ска̀лата началния обем на водата и го запишете в съответната графа на таблицата в тетрадките си.
  obem


 • Потопете топче (камъче или друго тяло) във водата.
   Отчетете общия обем на течността и тялото. Запишете резултата в третата колонка на таблицата.  
 • Определете обема на тялото, като от общия обем на водата и тялото извадите началния обем на водата. Получената стойност запишете в последната колонка на таблицата.
 
 • Повторете опита с тяло с по-голям и с по-малък обем.


Задача 4

   Определяне обема на тяло по метода на преливането.
   
 • Налейте в преливния съд вода до чучура.
 •    Вместо преливен съд може да използвате подходяща мензура. Поставете под чучура мерителен цилиндър.
  obem obem


 • Завържете картоф (или камък) с конец и го потопете.
 •    От съда прелива вода в цилиндъра.


 • Определете обема на картофа.
 •    Той е равен на обема на прелятата вода в цилиндъра.


 • Направете изводи и ги запишете в тетрадките си.