ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
УРОЦИ И ТЕСТОВЕ ЗА 5 КЛАС

Телата в природата

УРОК 1

    Навсякъде около нас има тела. Когато изучаваме природата, природните явления, назоваваме всеки разглеждан обект с думата тяло . Животните и растенията са живи тела. Слънцето, звездите, Луната са небесни тела. Тела са къщите, съдовете, предметите, автомобилите и т.н.


1. От какво са изградени телата?


   Телата са изградени от вещества.  Водата, въздуха, желязото, златото, захарта, солта са вещества. Течащата вода възприемаме като вещество, а дъждовните капки и снежинките - като тела.
   Има тела, които са съставени само от едно вещество.


среброНапример чинийката, чашата и лъжичката са направени от сребро.
Едно и също вещество може да влиза в състава на различни тела. Има тела съставени не само от едно вещество, а от няколко. Такива са въздуха , стъклото, сладоледа. В състава на живите организми участват различни вещества, като вода, белтъчини, въглехидрати, мазнини и др.


    Както веществата в природата са твърди, течни и газообразни, така и съставените от тях тела са също твърди, течни и газообразни. Веществата ги сравняваме по свойствата,  а телата по характеристиките.

2. Характеристики на телата - форма, размери и обем

твърди тела


❣    Твърдите тела имат определена форма. Някои тела са с правилна форма (куб, цилиндър, кълбо), други имат неправилна форма (растения, животни, скали). Формата може да се промени чрез разтягане, свиване, огъване, счупване и стриване.течности

   Течностите и газовете нямат собствена форма, те приемат формата на съда в който се намират.


❣    За да се определи какво пространство заемат телата се използват размерите - дължина, ширина, височина и др. Основната единица за размерите е метър (м), която се означава и с латинската буква m.

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

❣    Телата се различават и по своя обем. Обемът показва големината на тази част от пространството, която дадено тяло заема.
Твърдите тела и течностите имат собствен обем. Газовете нямат собствен обем, те изпълват съдовете в които са затворени. Обемът се означава с латинската буква V.


Единицата за обем е кубичен метър.
(1 m3 = е обема на куб с ръб 1 m)
1 m3 = 1 m . 1 m . 1 m = 10 dm . 10 dm . 10 dm = 1000 dm3
1 m3 = 100 cm . 100 cm . 100 cm = 1 000 000 cm3
Тела с различна форма и размери могат да имат еднакви обеми.

   За измерване на обема на течности и газове, се използва и единицата литър (л, L).

1 L = 1000 mL (милилитра)

Формата, размерите и обемът са характеристики на телата по отношение на пространството, което заемат. Под вместимост разбираме обема течност или газ, който изпълва съда догоре.

 7